Välkommen till

Företaget är ett nystartat företag, som ägs och drivs av

Lars-Gunnar Tönnerheden.

 

Verksamhet: Tekniska konsultationer, projektledning samt handel med produkter inom energiområdet jämte därmed förenlig verksamhet.

 

Prioriterade arbetsområden: Drivmedelsbranchen, Småskaliga vindkraftverk samt Produktutveckling inom mekanik och elektronik.

 

Mycket god kunskap och erfarenhet av projektstyrning, serviceverksamhet, ekonomi, materialhantering och logistik. Framförallt inom drivmedelsbranschen finns ett bra kontaktnät, god teknisk kännedom om oljebolagens befintliga bensinstationer, lokalisering samt utrustning för drivmedelsdistribution.

 

Företagets kontor är beläget på landsbygden utanför Tönnersjö,

18 km sydost om Halmstad. (Ca 10 min från E6.)

 

Tönner Tech AB 

Tostarp 509

305 97  Eldsberga


Tel 035-43281

Mobil 070-4695171


Email: info@tonnertech.se


Hemsida: www.tonnertech.se


 

 

Tönner Tech AB © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.tonnertech.se